Oldřich Sova

Oldřich Sova

Oldřich Sova alias OwlCastle aneb Sovička
Oldřich Sova
OwlCastle@seznam.cz
Nacházíte se na stránkách RC modelaření ...

Stránky se průběžně doplňují podle tvorby modelů

Mistel DFS 230 & Bf-109E.JPG
T8000

T8000

Mini kamera Full HD 8000
T8000

T8000

Full HD Minikamera T8000
Mini kamera

Mini kamera

Mini kamera Full HD T8000
T8000

T8000

Mini kamera Full HD T8000
Je první mini DV kamera na světě, se svými vlastnostmi jednoduchého ovládání.
Malá, nádherná, snadno přenosná a praktická v podnikání, vzdělávání, bezpečnosti, pro justici, zdraví či život, při cestovním ruchu atd.
Většina uživatelů ji používá jako - Q5 skrytou kameru


Parametry :

 1.  5 ks IR LED /infračervených diod/ pro noční vidění
 2 . Podporuje záznam /nahrávání/ i při nabíjení
 3 . Vysoká kvalita obrazu Full HD 1080p pro video i fotografie
 4 . Malá pevná konstrukce přenosného kapesního videorekordéru a fotoaparátu
 5 . Podpora sítě a kamerové funkce web chat
 6.  Možnost nahrávání videa v plném rozlišení i při slabém osvětlení
 7 . Video formát pro 1920 x 1080p při 30ti snímcích za sekundu
 8 . Rozhraní přenosu vysokorychlostní USB 2.0
 9 . Podpora paměťových karet max. 64 Gb ( TF karta není součástí balení)
10 . Vestavěná lithiová baterie zabezpečí provoz kamery na 1 - 1,5 hodiny

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

NABÍJENÍ:
Před prvním použitím minikamery doporučujeme plné nabití vestavěné baterie.
Nabíjení lze provést těmito způsoby:

1. Připojením kamerky pomocí USB k zapnutému počítači
2. Připojením kamerky pomocí USB k síťovému 5V nabíječi, který poté připojíme k síti
Při nabíjení bliká modrá LED a červená trvale svítí. Při plném nabití se blikání zastaví a LED svítí trvale - ukončení nabíjení.
Poznámka: Pokud je baterie kamerky vybitá nebo záznamová TF karta skoro zaplněná,
rozblikají se červená a modrá LED na minikameře ( nejprve automaticky uloží záznam ) a teprve poté se kamerka automaticky vypne.
Pokud se tak stane, kamerku ihned nabijte.

POUŽITÍ MINIKAMERY

Ujistěte se, že máte v přístroji vloženou paměťovou kartu!
( Není-li paměťová karta vložena v přístroji, začne červená a modrá LED blikat a po 10 sekundách se kamerka automaticky vypne ).


VIDEOZÁZNAM
Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená i modrá LED indikující zapnutí. Po uvolnění tlačítka ON/OFF modrá LED zhasne a červená LED trvale svítí - kamera je připravena k záznamu videa. Při opětovném krátkém stisku tlačítka ON/OFF se spustí nahrávání videa, které je indikováno pomalým blikáním červené LED.
Takto spuštěný záznam se každé 3 minuty automaticky ukládá jako soubor AVI. Pokud se záznam ručně neukončí ( stiskem tlačítka ON/OFF ) nahrávání pokračuje tak dlouho, dokud se buď zcela nezaplní paměťová karta nebo nedojde k vybití baterie - indikováno dvojitým zábleskem modré i červené diody, poté dojde k automatickému uložení dat a následnému vypnutí přístroje ( pokud ovšem v pohotovostním módu nezvolíte vypnutí po 1 minutě ).

FOTOGRAFOVÁNÍ
Pro fotografování je potřeba navolit mód fotografování. Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená i modrá LED indikující zapnutí.
Po uvolnění tlačítka modrá LED zhasne a červená LED trvale svítí. V pohotovostním režimu, kdy dlouze svítí červená LED stiskněte tlačítko MODE několikrát krátce, dokud nebude trvale svítit pouze modrá LED. Tím je kamerka připravená k fotografování.
Pro pořízení fotografie stačí krátce stisknout tlačítko ON/OFF, modrá LED zhasne, proběhne vyfotografování snímku (12 megapixelů), ten se uloží na kartu a modrá LED se opět rozsvítí - připraveno pro další pořízení snímku. Není-li přístroj používán déle než 1 minutu, automaticky se vypne.

ZNAM ZVUKU
Pokud je nutné použít samostatný hlasový záznam použijeme přístroj tímto způsobem.
Zapneme přístroj do pohotovostního módu.  Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená i modrá LED indikující zapnutí. Po uvolnění tlačítka modrá LED zhasne a červená LED trvale svítí. Stiskejte tlačítko MODE krátce několikrát, dokud nesvítí červená a modrá LED společně. Nahrávání záznamu zvuku spustíte stiskem tlačítka ON/OFF.
Modrá LED svítí trvale a červená LED bliká - záznam zvuku. Záznam přerušíte (pozastavíte) opětovným krátkým stiskem tlačítka ON/OFF, nebo trvale dlouhým přidržením ON/OFF, čímž se přístroj zcela vypne. Zvukové soubory se automaticky ukládají do formátu WAW a to po 15ti minutách. Pokud se záznam zvuku ručně neukončí ( stiskem tlačítka ON/OFF ), tak nahrávání pokračuje do té doby, dokud se buď zcela nezaplní vložená paměťová karta nebo nedojde k vybití baterie - indikováno dvojitým zábleskem modré i červené diody, poté dojde k automatickému uložení dat a následnému vypnutí přístroje.

DETEKCE POHYBU A JEHO ZNAM
Pokud je potřeba zaznamenat detekovaný pohyb, zapněte přístroj do pohotovostního módu.
Stiskněte a držte tlačítko ON/OFF tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená i modrá LED indikující zapnutí. Po uvolnění tlačítka modrá LED zhasne a červená LED trvale svítí, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF dokud třikrát neprobliknou červená a modrá LED společně ( cca 2sekundy ). Tím je kamera připravena na mód snímání pohybu. Při aktivaci pohybu spustí nahrávání, které je detekováno trvalým svitem červené LED a blikající modrou LED.
Detekované objekty se nahrávají po 2 minutových záznamech v souborech AVI. Po nahraném záznamu se může pohybem kamerka znovu aktivovat po 2 minutách a to vše periodicky ( dle pohybu ) bez ručního vypnutí až do vybití baterie nebo zaplnění paměťové karty. Ručně lze přístroj vypnout krátkým stiskem tlačítka ON/OFF a potom lze volit libovolně módy tlačítkem MODE.
Pokud chcete z jiného zvoleného módu zpět do módu detekce pohybu, navolte mód videa - svítí červená LED trvale a opět stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF, dokud třikrát neprobliknou červená a modrá LED společně ( cca 2sekundy ).

ZAPNUTÍ IR LED PŘÍSVITU
IR LED přísvit za zhoršených světelných podmínek nebo v noci lze jednoduše zapnout v módech jak fotografování, tak nahrávání video souborů, ať již klasickou metodou nebo metodou detekce pohybu. IR přísvit se zapne v jakémkoli módu pro snímání obrazu tak, že při zvoleném módu záznamu ještě před samotným spuštěním přístroje stiskneme a přidržíme tlačítko MODE, dokud se nerozsvítí žlutá LED, signalizující IR přísvit. Vypnutí IR přísvitu provedeme taktéž přidržením tlačítka MODE, dokud žlutá indikační LED nezhasne.
Přísvit lze spustit i vypnout taktéž během záznamu video souborů.

RESET
Pokud se na přístroji objeví závada, tlačítka nefungují a nelze je použít běžným způsobem stiskněte tlačítko RESET.
Není-li u vašeho modelu tlačítko RESET, stiskněte dlouze tlačítko MODE a poté stiskněte tlačítko ON/OFF, dokud se všechny LED indikátory nevypnou - nezhasnou. Při opětovném zapnutí se přístroj opět spustí správně.

POZNÁMKA:
d. Ujistěte se, že jste před spuštěním kamerky nejdříve vložili paměťovou kartu ( Micro SD ). Pokud není paměťová karta vložená, několikrát při zapnutí společně problikne červená a modrá LED a přístroj se vypne.
e. Paměťová karta ( Micro SD ) může mít kapacitu max. 64Gb
f. Kamerka bude mít jasný a ostrý obraz s přirozenými barvami pouze za předpokladu dostatečného osvětlení a minimální vzdálenosti přístroje větší než 50 cm od snímaného objektu.

ZMĚNA NASTAVENÍ A ZOBRAZOVÁNÍ ČASU
Připojte přístroj ( kamerku ) k počítači pomocí USB kabelu, přístroj se vám ohlásí jako zřízení s výměnným úložištěm například jako disk "G". Otevřete kořenový adresář disku "G". Otevřete list zápisníku (.txt). Do něj podle vaší volby vepište text ve formátu níže uvedeném buď podle bodu 1: pro zobrazování časového razítka nebo
podle bodu 2: bez zobrazení časového razítka. List zápisníku pojmenujte TIMERSET CD a vložte do kořenového adresáře disku "G" ( minikamerky ).
Kamerku odpojte od USB a při jejím zapnutí se aktivuje zvolený a vložený čas. Pokud chcete mít čas synchronní s počítačem, je třeba data vepsat s malým předstihem času a po odpojení od USB zapnout kamerku v momentě dosažení zapsané hodnoty času na vašem počítači.
Data jsou v pořadí: rok, měsíc, den, hodiny, minuty, sekundy s písmenem Y ( YES - ano zobrazovat čas ) nebo N ( NO - nezobrazovat čas ).
1: např.  20140226235900 Y  ( videa s vodoznakem času )
2: např.  20140226235900 N  ( videa bez zobrazení času )

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI
Přístroj ( kamerku ) můžeme k počítači připojit jak v pohotovostním režimu, tak ve vypnutém stavu pomocí propojovacího USB kabelu.
Kamerka se dá použít i jako úložiště pro dokumenty, klipy a dá se mazat, formátovat apod. Při připojení k počítači se přístroj hlásí jako úložný disk např. "G", po několika sekundách vyskočí okno se složkou a na přístroji blikají obě LED jako při nabíjení, tak i při přenosu dat.

TIP
a. Pokud počítač při připojení pomocí USB kabelu nemůže do 30 sekund přístroj rozpoznat, prosím resetujte přístroj.
b. Při přehrávání video souborů pomocí USB přímo z kamery nebo čtečky karet nemusí při přenosu takto velkého počtu dat probíhat přehrávání správně a hladce.

FUNKCE WEB KAMERY (VOLITENÁ)
Nainstalujte ovladače z CD, přepněte kameru do módu záznamu videa, stiskněte a držte tlačítko MODE,
připojte kamerku přes USB kabel s počítačem, několik sekund počkejte a uvolněte tlačítko MODE, tím je kamerka použitelná jako WEB kamera.

SPECIFIKACE :
Video formát AVI
Video kódování M - JPEG
Video rozlišení 1920 x 1080p Full HD
Video záznam 30 snímků/s
Kamera obsahuje software Playeru /přehrávače/ tradičního video přehrávače
Snímky ve formátu JPG ( 12.0 Megapixeůl )
Poměr stran obrazu 4:3
Podpora systému Windows Me/2000/Xp/2003/Vista, Mac OS, Linux
Kapacita lithiové baterie 300mAh
Pracovní doba asi 60 - 100 minut
Dobíjení napětí DC - 5V
Typ rozhraní Mini USB 8pinů
Podpora paměťových karet TF CARD
Typy baterie Vysokokapacitní lithium-ion polymerová


POZNÁMKA:
Pokaždé když nabíjíte vybitou baterii, počítejte s dobou nabíjení do plného nabití o trvání cca tři hodiny. Signalizaci vybité baterie poznáte podle krátce blikající červené LED. Jelikož při záznamu ve Full HD rozlišení je odběr proudu poněkud vyšší, může se kovový obal kamerky sloužící pro chlazení jevit i jako docela horký, nemusíte se ovšem obávat, že by teplota mohla přístroj poškodit, všechny přístroje byly dlouhodobě testovány, odzkoušeny a před uvedením na trh ověřena kvalita.

POZNÁMKA K POUŽÍVÁNÍ
Používání: Prosím při používání tohoto přístroje důsledně dodržujte příslušné státní zákony, používání přístroje nesmí porušovat zákony státu.
Pracovní teplota: Zařízení prosím používejte volně v přirozeném prostředí, nedoporučujeme nosit přímo na těle, z důvodu zahřívání se kovového obalu přístroje na teplotu vyšší než je tělesná.
Vlhkost: Používejte prosím v běžném lidském prostředí při běžné vlhkosti. Nepoužívejte výrobek ve vlhkém pracovním prostředí, zabraňte jeho smáčení a vystavení dešti. Výrobek není vodotěsný.
Intenzita osvětlení: Používejte výrobek při dostatečném osvětlení, avšak vyvarujte se směřování objektivu proti přímému slunci, můžete tak zabránit možnému poškození speciálního optického zařízení.
Znečištění: Nepoužívejte výrobek v nadměrně prašném prostředí, zabráníme tak znečištění objektivu a dalších komponentů výrobku prachem, který by měl negativní vliv na zařízení.
Likvidace: Před samotnou likvidací výrobku prosím věnujte pozornost životnímu prostředí a výrobek odvezte do sběrny elektronických zařízení, která toto zařízení ekologicky zlikviduje.
Nikdy nevhazujte výrobek do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu vložené baterie.

 
VERDIKT:
S vírou a přesvědčením, že zadané údaje výrobcem na krabici a mini kamerce jsou pravdivé, jsem si tuto kamerku po chvíli váhání zakoupil a těšil se, až mi dorazí..
Minulý týden jsme ji s přáteli na společném létání vyzkoušeli a doma jsem byl překvapen - nemile překvapen..
Takže můj osobní poznatek?!
Videosekvence jsou sice snímkovány frekvencí 30snímků za sekundu, ale rozlišení NENÍ Full HD ale pouze HD 720 x 480 s pofidernou kvalitou.
Pokud kvalitu obrazu ve stejném rozlišení porovnám s kamerkou Mini DV MD80, tak je Mini DV MD80 jasný favorit.
Obraz daleko jasnější a ostřejší, vyvážení bílé bezkonkurenčně lepší s rychleší odezvou na střídání světla a tmy..
Takže nebuďte jako já a pokud se nechcete spálit stejně jako já u "nových" výrobků, zůstaňte u Mini DV MD80 - to je z mých mini kamerek absolutní favorit..
Kdo by chtěl opravdu něco extra, je lepší si na splátky vzít GOPRO HD HERO3+ Black Edition, než vyhazovat peníze a být zklamaný...
P7041851.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one