Oldřich Sova

Oldřich Sova

Oldřich Sova alias OwlCastle aneb Sovička
Oldřich Sova
OwlCastle@seznam.cz
Nacházíte se na stránkách RC modelaření ...

Stránky se průběžně doplňují podle tvorby modelů

Mistel DFS 230 & Bf-109E.JPG
I. Představení výrobku

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Je to první skutečná videokamera v Super HD 1080P rozlišení v dálkovém ovladači s infračerveným nočním viděním, s externím úložištěm podporující Micro SD s vysokou kapacitou paměti. Obsahuje spoustu praktických funkcí, má vynikající módní vzhled, stabilní kvalitu, širokou škálu použití, poskytne vám nezapomenutelné zážitky a bude váš nepostradatelný nástroj.
Tento přístroj má následující hlavní funkce: vysoké rozlišení videa, fotoaparát, vysoce kvalitní nahrávky, webovou kameru, mobilní disk.
Tento výrobek přednosti jako: multifunkční víceúčelové zařízení, módního příjemného vzhledu, s vynikajícími video efekty, přenosné, snadno ovladatelné, stabilní a spolehlivé s rychlou odezvou atd. ..
Tento produkt lze použít k: reportážním rozhovorům, záznamům událostí, životním záznamům, pro zábavu a volný čas, sportovním záznamům, pomocným záznamům, záznamům výuky, domácímu bezpečnostnímu monitoringu, záznamům trestní činnosti, v humanitní oblasti, záznamu venkovního dobrodružství, ale i jako pomocné paměti atd. ..
 
Full HD T4000

Full HD T4000

Full HD Video Recorder T4000
Full HD T4000

Full HD T4000

Full HD Video Recorder T4000
Full HD T4000

Full HD T4000

Full HD Video Recorder T4000
Full HD T4000

Full HD T4000

Full HD Video Recorder T4000
II. Popis přístroje
 1. Off tlačítko (OK)
 2. Tlačítko Mode
 3. zapnuto / vypnuto noční osvětlení
 4. Snímač kamery a fotoaparátu
 5. Noční přísvit
 6. Knoflíkové dírky krytu
 7. Port pro TF kartu
 8. Očko pro lanko nebo kroužek
 9. Mikro USB
10. Sledovací otvor kontrolky stavu /LED/
11. TF karta /Micro SD/

III. Charakteristika produktu
1. Funkce provozu, zavibrování.
    Perfektní interakční spojení člověk-počítač.
2. Vynikající kovové provedení.
3. Funkce nočního osvětlení při nízkém osvětlení při natáčení videa.
4. Video v rozlišení 1920x1080 /30 snímků za sekundu.
5. Kompaktní zařízení s vysokokapacitní baterií 260 mAh.

IV. Pokyny k obsluze výrobku

1. Nabíjení:
Tento přístroj má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii, prosím, před prvním uvedením do provozu nejprve nabijte baterii.
Pokud jej připojit k napájecímu napětí nabíječe, přístroj zavibruje.
 
Přístroj má následující možnosti nabíjení:
1) Nabíjení pomocí počítače, připojením USB kabelu k počítači.
2) Pomocí nabíječky - připojte USB kabel k nabíječce a zapojte nabíječku do
    zásuvky.
Při nabíjení je modré světlo off /vypnuto/a červený LED ukazatel bliká. Pokud červená kontrolka svítí, znamená to, že je baterie plně nabitá.


2. Vibrace:
Po spuštění přístroj odpoví na každý váš příkaz, že nastalo spuštění zadaného příkazu.
1. Přístroj vibruje 3 sekundy při zapnutí / vypnutí přístroje.
2. Video: Přístroj zavibruje 1x v pohotovostním režimu, při spuštění
    nahrávání a ukládání videa
3. Fotografování: Přístroj zavibruje 1x v režimu fotografování při úspěšném
    vyfotografování snímku.
4. Samostatná zvuková nahrávka: Přístroj zavibruje 1x v pohotovostním
    režimu pro nahrávání, při spuštění nahrávání zvuku, úspěšném nahrání a
    uložení.
5. Přístroj zavibruje 2 x při zapnutí či vypnutí světla pro noční vidění On/Off


3. Stav indikátoru:
1. Bude-li již slabá baterie, červený ukazatel LED zabliká a přístroj se vypne.
    Současně se nahrané soubory automaticky uloží.
2. Pokud je paměťová karta plná, bliká modrá LED a přístroj se vypne.
    Současně se nahrané soubory automaticky uloží.
3. Není-li v zařízení paměťová karta, bliká střídavě červený a modrý LED
    indikátor, poté se po 10 sekundách přístroj vypne.
4. Pokud je přístroj v jakémkoli pohotovostním režimu déle než 1 minutu
    v nečinnosti, automaticky se vypne.
5. Při pohotovostním režimu Videa, svítí modrá LED a červená dlouze bliká.
    Při spuštění nahrávání, bliká střídavě modrá s červenou LED pravidelně.
6. Při pohotovostním režimu fotografování modrá LED svítí, červená LED  nesvítí. Při vyfotografování snímku zhasnutá červená  kontrolka blikne pouze při pořízení snímku jen jednou.
7. V pohotovostním režimu nahrávání zvuku, červená LED a modrá LED svítí  současně. Při záznamu zvuku modrá LED svítí a červená LED pravidelně bliká.
8. Je-li světlo nočního vidění zapnuté, žluté světlo je také. Je-li noční osvětlení vypnuté, žlutá kontrolka zhasne také – funkce nočního vidění byla vypnuta.


4. Nahrávání videa:
Stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu 3 sekund, červené a modré světlo se rozsvítí ve stejnou dobu, poté modrá kontrolka zhasne a červená kontrolka svítí. Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF zařízení přejde do pohotovostního režimu videa, bude pravidelně blikat červená LED a přístroj začne nahrávání videa. Pokud stisknete tlačítko ON/OFF znovu 1x, video soubor se automaticky uloží a přístroj se přepne zpět do pohotovostního stavu. Pokud nezastavíme nahrávání po delší dobu ručně, zařízení bude automaticky zaznamenávat a ukládat soubory jako .AVI každých 5 minut. Video soubory bude ukládat automaticky, dokud se nezaplní paměť karty nebo nevypne z nedostatku elektrické energie.


5. Fotografování:
Uveďte do pohotovostního režimu nahrávání videa. Stiskněte jednou tlačítko Mode, červený indikátor zhasne OFF a modrý indikátor svítí ON, nyní je přístroj v pohotovostním režimu fotografování. Od tohoto okamžiku stiskněte-li tlačítko ON/OFF jednou, modrý indikátor jednou blikne a to znamená, že byl pořízen jeden snímek.


6. Záznam zvuku:
Uveďte přístroj do pohotovostního režimu nahrávání videa, stiskněte jednou tlačítko Mode. Červená kontrolka LED vypne a modrý LED indikátor svítí, znamená to, že je přístroj v režimu fotografování. Stisknete-li tlačítko Mode znovu, rozsvítí se obě, červená i modrá LED, nyní stroj vstoupil do režimu samostatného zvukového záznamu. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko ON/OFF ještě jednou, modrý indikátor LED svítí a červená kontrolka LED bliká pomalu, což znamená, že přístroj začal s nahráváním zvuku. Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF záznam zvuku zastavíte a přístroj se přepne zpět do pohotovostního režimu nahrávání zvuku. Pokud nahrávání zvuku nezastavíte ručně během nahrávání, zařízení bude vždy zaznamenávat a ukládat soubory automaticky každých 15 minut. Audio soubory bude ukládat automaticky, dokud se nezaplní paměť karty nebo nevypne z nedostatku elektrické energie.

7. Detekce pohybu:
Uveďte přístroj do pohotovostního režimu nahrávání zvukového záznamu, stiskněte tlačítko Mode, červený LED indikátor a modrý LED indikátor svítí, což znamená, že je přístroj v pohotovostním režimu detekce pohybu. Pokud se pohybují osoby v blízkosti, přístroj sám zahájí záznam videa. Stisknete-li tlačítko OK jednou, záznam se zastaví a nahrávaný soubor se automaticky uloží a přístroj se přepne zpět do pohotovostního režimu detekce pohybu. Pokud nezastavíme přístroj ručně během nahrávání, zařízení bude vždy zaznamenávat a ukládat soubory automaticky každých 15 minut, a bude ukládat soubory automaticky dokud se nezaplní paměť karty nebo nevypne z nedostatku elektrické energie.


8. Nahrávání při nabíjení:
Připojte zařízení k napájení – nabíjení. Bliká červená LED jako při nabíjení, v tomto okamžiku dlouze stiskněte tlačítko Mode, červená kontrolka LED svítí, a přístroj přejde do režimu nahrávání videa, přístroj se automaticky spustí a vstoupí do pohotovostního režimu pro nahrávání, nyní můžete ovládat počítač normálně a přístroj může nahrávat video a zvuk, stejně jako fotografovat apod. .. Nestisknete-li dlouhým stiskem tlačítko Mode, přístroj se pouze nabíjí, modrý indikátor LED zhasne a začne blikat modrá což znamená, že se baterie nabíjí. Rozsvítí-li se červená kontrolka je baterie zcela nabitá.


9. Spouštění a vypnutí funkce nočního vidění:
Svítí-li žlutá kontrolka LED po dlouhém stisknutí tlačítka Mode a to v  jakémkoli režimu a stavu, znamená to, že funkce nočního vidění byla spuštěna. Vypnutí funkce nočního vidění docílíme opětovným dlouhým stiskem tlačítka MODE. Zhasnutí žlutého LED indikátoru oznamuje, že funkce nočního vidění byla vypnuta.


10. Funkce PC kamera:
Po instalaci ovladače souborů z CD, můžete použít přístroj i jako počítačovou Web kameru. Postup: V pracovním režimu dlouze stiskněte a držte tlačítko Mode, připojte kabel USB k počítači. Poté počítač kameru zobrazí v okně Tento počítač, teprve nyní uvolněte tlačítko Mode a po kliknutí na ikonu kamery ji můžete začít používat.


11. TV OUT – televizní výstup:
Připojte přístroj k TV pomocí datového kabelu, tím můžete mít televizní obrazovku jako zdroj obrazu a nyní můžete ovládat TV přístroj normálně, jako je přehrávání záznamu videa, zvuku, stejně jako fotografií apod. .. Všechny nahrané soubory mohou být zobrazeny a přehrávány na obrazovce televizoru.


12. Vypnutí:
Při zapnutém přístroji, nelze vypnout přístroj z jakéhokoli funkčního režimu jinak, než dlouhým stiskem ON/OFF po dobu 3 vteřin, dokud červený a modrý LED indikátor nezhasne. Zhasnutí znamená vypnutí. Aktuální videa nebo zvukové soubory se automaticky uloží při vypínání.


13. Vynulování:
Nemůže-li přístroj ze známých či jakýchkoli jiných neznámých důvodů pracovat správně a normálně, můžete přístroj resetovat. Stiskněte dlouze tlačítko Mode a poté stiskněte tlačítko ON/OFF, dokud se všechny LED indikátory nevypnou - nezhasnou. Přístroj může pracovat i po resetování.


14. Úpravy a nastavení času:
Specifické použití je následující:
Připojte přístroj k počítači pomocí USB kabelu a zvolte /otevřete/ ikonku kamerky zobrazené na PC např. jako disk G. Zkopírujte TIMERSET.TXT z CD nebo PC, změňte v něm čas a vložte do kořenového adresáře disku G. Poté vytáhněte z přístroje USB kabel a přístroj restartujte, tím bude RTC čas pomocí vodoznaku zapsán do přístroje. Pro odstranění vodoznaku s časem postupujeme stejným způsobem.
1:20110908142432 Y (vodoznak s časem)
2:20110908142432 N (bez časového vodoznaku)


V. Parametry
Parametry Ultra-HD1080P dálkový ovladač
Video                                AVI
Kódování videa                 M-JPEG
Rozlišení videa                 1920 x 1080
Snímkování                      30 fps  (30 snímků za sekundu)
Fotografování                    12 milionů pixelů
Formát obrazu                  JPG
Poměr stran obrazu           4:3
Rozlišení fotoaparátu         320 x 240
Přehrávač                          Přehrávač operačního systému nebo jiný tradiční přehrávač
Podpora systémů               Windows Me/2000/XP/2003/Win7/ Mac/OS Linux
Pracovní čas                       cca. 100 minut
Nabíjecí napětí                    DC-5V
Typ rozhraní                       Mini USB   8 pinové
Podporované média             TF karta /micro SD/

Vysvětlení a postup datového razítka
1:20130717084000 Y - číselný kód 2013 je rok, 07 je měsíc, 17 je den v měsíci, 08 hodiny, 40 minuty, 00 sekundy, Y je povolení zobrazení času /YES/
2:20130717084000 N - číselný kód 2013 je rok,07 je měsíc, 17 je den v měsíci, 08 hodiny, 40 minuty, 00 sekundy, N je zakázání zobrazování času /NO/
Zvolíme si či chceme zobrazovat časové razítko či nikoli. Podle volby zkopírujeme textový dokument TIMERSET  s obsahem /1:20130717084000 Y/ pro zobrazování časového razítka nebo s obsahem /2:20130717084000 N/ pro zakázání časového razítka a zvolený textový dokument zkopírujeme do kořenového adresáře kamerky zobrazené na PC např. jako disk G /přímo na kartu TF ( mikro SD )/.   Kamerku zapneme a vypneme, čímž se nám razítko datumu aktivuje v námi zvoleném režimu..
 
Tento přístroj jsem zakoupil pro natáčení videozáběrů ve Full HD rozlišení..
S touto funkcí Video jsem absolutně zklamaný, neboť je frekvence snímků pouhých 15snímků za sekundu, což se při přehrávání takového videa zobrazuje jen jako sekající se obraz..
Takže zklamání, použitelné jen jako fotoaparát za pomocí snímámí přes servo, zde je FullHD rozlišení hezké..

Pro snímání video sekvencí opravdu jeho koupi nedoporučuji - jsou to zbytečně investované peníze.
P7041851.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one