Oldřich Sova

Oldřich Sova

Oldřich Sova alias OwlCastle aneb Sovička
Oldřich Sova
OwlCastle@seznam.cz
Nacházíte se na stránkách RC modelaření ...

Stránky se průběžně doplňují podle tvorby modelů

Mistel DFS 230 & Bf-109E.JPG
Optokanóny a poziční osvětlení RC modelů alias zábleskový LED blikač  aneb kanóny pro modely "nejen" letadel a domácky zhotovené "poziční osvětlení".
Jelikož jsem si nedávno postavil polomaketu švýcarského stíhacího letadla Doflug D-3802 z údobí konce druhé světové války, byl jsem postaven před volbu...
Letadlo bylo totiž vybaveno třemi kanóny typu Hispano-Suiza ráže 20 mm, po jednom na každém křídle a jeden v hřídeli vrtule.
Naskytla se otázka.. S kánony nebo bez nich?!
Pochopitelně bych to nebyl já, abych si nevybral to hezčí a složitější..
Tedy s kanóny.. a navíc se simulací střelby obr.1.
Tím jsem byl postaven zase před řešení - řešení elektroniky.
U kulometů stačil astabilní klopný obvod, tzv. multivibrátor s LED diodami, kde u záblesku a mezery mohl být poměr stejný, ale kadence kanónů je od kulometů odlišná, tudíž mi zase nezbylo, než začít vylepšovat..
Po laborování s klasickým astabilním klopným obvodem jsem tuto cestu pro kanóny úplně zamítnul a pustil se do laborování a vyhledávání různých zapojení na NETu.
Našel jsem několik různých zapojení, ale nenadchla mě , buď počtem komponentů,
složitostí, napájecím napětím nebo ne zrovna pěkným a pravidelným "zablesknutím".
Mnoho z nich jsem sestavil na kontaktním nepájivém poli, ale pořád to nebylo ono... Nezbylo mě, než se do toho zapojit naplno...
Našel jsem takovou berličku na internetu a pustil se se zápalem do laborování..
Z takzvaných "šuplíkových zásob", kde mám součástek jako slušně vybavená menší prodejna :-) ještě z časů, kdy jsem sbíral elektronický "šrot" a vypájívával pro mě vhodné komponenty (součástky) právě na elektronickou zábavu..
Pochopitelně jsem našel úplně všechno - jen vysoce svítivé LED ϕ 5mm jsem si musel později dokoupit .
Schémat zapojení na NETu bylo moře, ale já měl jasná specifika, která mělo zapojení mít a to:

1. Napájecí napětí od 3-6V s možností napájení přímo z přijímače
2. Nízký odběr, který by nebral  nad 100 mA
3. Co nejjednodušší, s minimálním počtem součástek
4. S krátkým intenzivním zábleskem
5. S co nejmenšími rozměry
6. A co nejmenší hmotností
Kanóny

Kanóny

- zábleskový blikač kanónů
Schema

Schema

- opto kanónů 1LED
Zapojení

Zapojení

blikače 1LED na kontaktním poli
Blikač

Blikač

- plošný spoj zábleskového blikače
Tím se výběr zúžil na schéma na obr.2
Přichystal jsem si propojovací drátky ( i do budoucna ) různých délek a barev při relaxaci u televizoru - můj způsob relaxu..
No a večer na to jsem se do toho se vším odhodláním pustil.
Pousazoval jsem součástky na kontaktní pole a popropojoval mezi sebou správně drátky podle schématu viz. obr.3, zapojil baterii a..
Nic!
Povyměňoval jsem polovodiče (tranzistory), ale opět nic.. Zkusmo obrátil LED diodu - zase nic! Vrátil jsem ji jak má být, vyměnil také kondenzátory a zase nic.. 
Ale fungovat by to mělo, ne?!
Tak jsem to po chvíli odložil a pustil se na toto téma přes PC do komunikace se spolumodelářem Petrem Bittnerem a ten mě odkázal na Vlastu Peška, který prý má už něco podobného vymyšlené a sestavené..
Tak jsem jej tedy kontaktoval a Vlasta mi týž večer poslal schéma i video.
Fungovalo to pěkně, ale zdálo se mi to zbytečně složité. Ovšem oproti mému pokusu funkční a dokonce i na vhodné napětí.. Nakonec jsem se rozhodl, že vyhledám ještě jednou součástky k mému nefunkčnímu původnímu zapojení, tak jsem nelenil a na nepájivé kontaktní pole jsem postupně seskládal tentýž druhý obvod a zkusil.
Hurá, k mému podivu fungoval na první zapojení!
Tak kde je tedy chyba?!
Pátral jsem a ... 
Našel jsem.
Závada, která se mi za 30 roků ( nikdy ) nestala: odpor, ač byl neporušený neměl hodnotu 220kΩ jako měl mít, ale více než 200MΩ - tedy byl vnitřně přerušený.
Vyměnil jsem ho tedy za již přeměřený a najednou fungovala zapojení obě.
Měl jsem zprvu jen silně svítící modrou LEDku, ale i tak jsem laboroval se svitem a hledáním nejvhodnější sestavy ..
 Po zkoušení různých zapojení a variant jsem se rozhodl pro toto jednoduché
a přes to velmi smysluplné zapojení..
  Zjednodušeně obecně: Velikost kapacity elektrolytického kondenzátoru určuje velikost náboje pro svit LED diody a ovlivňuje délku nabíjení.
Kapacita keramického kondenzátoru ovlivňuje délku záblesku LED - při 10nF je velmi krátký a méně intenzivní, při 100nF je delší s větší intenzitou záblesku.
Odpor Rx určuje délku pauzy ( nabíjení ) elektrolytického kondenzátoru.
Pro představu: Čím větší zvolíte kapacitu elektrolytického kondenzátoru, tím nižší hodnotu odporu musíte dát pro zachování stejného intervalu blikání a naopak..
  Vytvořil jsem si plošný spoj obr.4 pro klasické součástky obr.5 a pro miniaturizaci i SMD plošný spoj obr.6 pro použití SMD elektrolytického kondenzátoru a pro použití SMD tantalového kondenzátoru obr.7
To jsem si myslel, že už jsem hotov..
Když jsem měl i kanóny hotové obr.8 a tahal křídlem vodiče, v tom jsem se zahleděl na konce křídel a bliknul mi v hlavě nápad podobně, jako záblesk LED diody...
Rozmístění

Rozmístění

součástek 1LED opto kanónů
SMD plošný spoj

SMD plošný spoj

blikače 1LED s elektrolytem
SMD plošný spoj

SMD plošný spoj

zábleskový blikač 1LED s tantalem
Kanóny křídel

Kanóny křídel

RC modelu Doflug
"Co takhle ke kanónům dodělat i zábleskové poziční osvětlení !!"
Tak jsem se do toho hned pustil, upravil konec křídla obr.9, zhotovil sádrové kopyto na kryty světel křídla, později tyto kryty "upekl" z PETky a protáhl křídlem další vodiče..
No a začal koloběh znovu..
Proč znovu?!
Je to vcelku jednoduché, kdo chce, může si to ověřit na nepájivém poli.
Při laborování s modrou vysoce svítivou LED jsem se u kanónů dostal z konce zpět na začátek ...
Jak to? Jakákoli záměna LED diody s různými hodnotami dosti ovlivní nejen intervaly
záblesků, ale i svit - záblesk LED diody.
Zapojení jsem zkoušel a nastavil na modré LED diodě kterou jsem měl, avšak po koupi jantarové LED a její záměně se zjevně intervaly záblesků změnily.
Totéž nastalo při zkoušení LED různých barev na "poziční osvětlení" - interval mezi záblesky se měnil různě podle použitých LED diod. Navíc při paralelním zapojení LED diod pro rozdílná napětí, tudíž s rozdílnými srážecími odpory obvod nepracoval vůbec.
Při laborování s různými hodnotami tří důležitých součástek /elektrolytického kondenzátoru, keramického kondenzátoru a odporu Rx/ jsem si výsledky záměn součástek na chování zapojení zaznamenal na kameru a vložil na YouTube, abych se s vámi mohl podělit o zkušenosti a ušetřit vám tím čas při zdlouhavém laborování: http://www.youtube.com/watch?v=hfLQJanl-as
Po zkoušení jsem dospěl k závěru, že poslední ukázky na videoklipu ( natáčené při světle jak pro červenou vysoce svítivou LED, tak zelenou vysoce svítivou LED) jsou asi pro mě a snad většinu z nás nejvhodnější.
Abych zabránil nežádoucím vlivům, jako jsou různé intervaly a různá intenzita záblesků a nefunkčnost při paralelním zapojení LED diod pro rozdílná napětí, použil jsem jeden spínaný tranzistor pro různé LED s různými srážecími odpory obr.10, čímž jsem nežádoucí neduh zcela odstranil.
Jedinou nevýhodou zbyla skutečnost, že světla blýsknou zároveň ve stejný čas.
Výhody - lze použít libovolný počet diod, nízký odběr zůstává, silné záblesky pro jakoukoli LED a slušná pořizovací cena použitých součástek..
Navíc pocit, že si něco člověk dokáže vyrobit sám.
Plošné SMD spoje jsem vyrobil také dva druhy, buď pro použití elektrolytického SMD kondenzátoru obr.11 nebo pro použití tantalového kondenzátoru obr. 12
Rozmístění pozičních světel vidíte na obr.13 levé poziční světlo, na obr.14 pravé poziční světlo a obr.15 koncové poziční světlo.
Rozmístění vývodů tranzistoru BC548 a BC557 vidíte na obr.16
Osazení

Osazení

LED zábleskového blikače v křídle
Schema

Schema

zábleskového blikače pozičních světel
SMD plošný spoj

SMD plošný spoj

blikače 3LED s elektrolytem
SMD plošný spoj

SMD plošný spoj

zábleskový blikač 3LED s tantalem
Použité klasické součástky:
1ks tranzistor NPN BC548B nebo podobný u 3LED 2ks
1ks tranzistor PNP BC557B nebo podobný
1ks odpor 22R
1ks odpor 1k
1ks odpor ( Rx ) - 220k nebo podle zvoleného intervalu od 56k - 560k
1ks elektrolytický kondenzátor 22uF  nebo jiný od 10uF - 100uF
1ks keramický kondenzátor 68n  nebo jiný od 4n7 - 100n
1ks LED dioda např. zelená LED 8MM PURE GREEN 8000/20° nebo červená LED 8MM RED 5000/30° nebo jantarová LED 5MM AMBER YELLOW 13000/10°
... ks
potřebný počet srážecích odporů pro použité LED
1ks libovolná LED 3 mm (u BC 557) - sloužící pro provoz  i pro kontrolu

Nebo SMD:
1ks tranzistor NPN BC817-25 SMD nebo podobný u 3LED 2ks
1ks tranzistor PNP BC807-25 SMD nebo podobný
1ks odpor RC1206 22R 1%
1ks
odpor RC1206 1k0 1%
1ks odpor ( Rx ) - RC1206 220k 1% nebo podle zvoleného intervalu od RC1206 56k 1% - RC1206 560k 1%
1ks elektrolytický kondenzátor CES 22u/16V JAM-CS C 5x5,4 RM6,5(1,5) nebo jiný od 10u/16V - 100u/16V
       lze použít i tantalový CTS 22u/16V AVX-TAJ B 10%
1ks keramický kondenzátor CKS0805 68n/50V X7R HIT 10% nebo jiný od CKS0805 4n7 - 100n
1-3ks LED dioda např. zelená LED 8MM PURE GREEN 8000/20° nebo červená LED 8MM RED 5000/30° nebo jantarová LED 5MM AMBER YELLOW 13000/10°
x ks srážecí odpory pro LED
1ks libovolná LED SMD (u PNP BC807-25 SMD) - sloužící i pro kontrolu
Levé poziční

Levé poziční

světlo
Pravé poziční

Pravé poziční

světlo
Koncové poziční

Koncové poziční

světlo
BC557 a BC548

BC557 a BC548

označení vývodů
Jelikož mi "velikost" klasického plošného spoje připadala ještě dosti veliká, rozhodl jsem se, že zkusím blikač ještě zmenšit na SMD součástky a plošňáček o rozměrech 13,5 mm x 15mm, který se již dá jednoduše nainstalovat vcelku kamkoli - třeba i na 3V peckovou mini baterii do kuželu pro simulaci kulometu - kanónu v motorové hřídeli.
Do letadla Doflug jsem použil dvojité zapojení na jednom plošném spoji obr.17 a to jak pro kanóny schéma 1 LED, tak pro poziční světla 3 LED - s klasickými součástkami, kde plošný spoj měl rozměry 48 x 21 mm - jehož umístění na křídle vidíte na obr.18
Celkový odběr šesti LED (z toho 5 vysocesvítivých) nepřekročil 100mA (u mého Doflug 45 mA). Upravené zdvojené schéma zapojení a plošný spoj spojeného 1 LED a 3 LED blikače pro poziční světla a optokanóny do mého Doflug D-3802 vidíte na obr.19 a 20
Já použil tento zábleskový blikač do letadla, ale pochopitelně se experimentování meze nekladou a využití také ne.
Zábleskový blikač se dá použít i například v RC tancích, lodích ale i například jako blikač na jízdní kolo apod..

Přeji vám všem ať se vám všem jen a jen daří a i takovéto maličkosti vás dokáží potěšit..
Dvojité

Dvojité

Dvojité zapojení na jednom plošném spoji
Umístění

Umístění

Umístění na křídle Doflug
Zdvojené schéma

Zdvojené schéma

poziční světla a optokanóny
Plošný spoj

Plošný spoj

Plošný spoj a osázení součástkami
P7041851.JPG
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one